top of page
Beginners Martial Arts Class

JIU-JITSU SCHEDULE

MONDAYS:

5:30 - 6:15 Kids Jiu-Jitsu (Ages 6+)

6:30 - 7:30 Adult Jiu-Jitsu

Contact
Schedule: About
bottom of page